White Oak Plantation

Baton Rouge’s scenic White Oak Plantation.